Ugdymas(is)

Ugdymo procesas organizuojamas vadovaujantis:

 • Įstaigos pedagogų parengta ikimokyklinio ugdymo programa „EŽERĖLIO“ VAIKŲ PASAULIS“. 2017 m. ugdymo programa atnaujinta, vadovaujantis Ikimokyklinio ugdymo programos kriterijų aprašu, 2005 ir Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašu, 2014. Programoje aiškiai apibrėžtas svarbiausias vaikų ugdymosi rezultatas: „ATSAKINGAS, INICIATYVUS IR KŪRYBINGAS, BENDRAUJANTIS IR MOKANTIS MOKYTIS VAIKAS“. Vaiką, turintį tokius gebėjimus ir vertybines nuostatas mes norime išleisti į priešmokyklinę grupę. Programa yra projektinio modelio, nes vykdomi projektai daugiau sudomina vaikus, įtraukia juos į aktyvią kūrybinę, protinę veiklą, skatina ieškojimus, tyrinėjimus, motyvuoja veiklai, padeda spręsti problemas, sudaro palankesnes sąlygas socialinių emocinių įgūdžių ugdymui/si ir tėvų dalyvavimui veikloje.Ikimokyklinio ugdymo programa „Ežerėlio” vaikų pasaulis”

   

 • Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtinta  Priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa.

Papildomos ugdymo programos, projektai:

 • Ugdymo programa „Ežerėlio“ vaikų pasaulis“ papildoma metodikos „Gera pradžia“ idėjomis.
 • Tarptautinė programa „Zipio draugai“. Šios programos tikslas – padėti vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo kompetenciją. Tikima, kad dar vaikystėje įgiję šių kompetencijų, vaikai lengviau susidoros su kebliomis situacijomis ne tik vaikystėje, bet ir paauglystėje bei suaugę. Programa skirta 5-7 metų vaikams.
 • Neišplėtotos kalbos ugdymo programa vaikams, turintiems kalbėjimo, kalbos ir komunikacijos sutrikimų.
 • Lopšelio-darželio bendruomenės projektai:
  – sveikatinimo:
  Augu sveikas ir stiprus“;
  – „Juda kojos ir galva-mano nuotaika gera“;
  – „Sveiki dantukai“;
  – saugaus eismo  Šviesoforo spalvelės“;
  patyčių prevencijos „Gera daryti gera“.

Papildomas vaikų ugdymas:
Krepšinio grupės 3-4 metų ir 5-7 metų vaikams.
Futbolo grupės 3-4 metų ir 5-7 metų vaikams.
Dainavimo studija 3-7 metų vaikams.

Šokio studija 3-4 metų ir 5-7 metų vaikams.
Anglų kalbos pradmenų ugdymas 2-7 metų vaikams.
Dailės studija „Skrydis“ 3-6 metų vaikams.

 

Neformalusis ugdymas:

Orientuotas į vaikų optimalų sveikatos stiprinimą, judėjimo poreikio tenkinimą, muzikinių gebėjimų lavinimą organizuojant įvairią judrią ir muzikinę  veiklą lopšelyje-darželyje.

Ikimokyklinio ugdymo programos kriterijų aprašas
Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas
Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas 

Šiaulių lopšelis-darželis „Ežerėlis“
Įstaigos kodas  290526190
A. s. LT687180000001130954
AB Šiaulių bankas, kodas 71800

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Direktorė – Rita Daubarienė

Ežero g. 70, LT-74244 Šiauliai
Tel. (8-41) 523 827
El. p. darzelis@ezerelis-siauliai.lt

2018 © Šiaulių l-d „Ežerėlis“
NEĮGALIESIEMS