Vaikų maitinimo organizavimas

Vaikų maitinimas įstaigoje organizuojamas tris kartus per dieną ( pusryčiai, pietūs,pavakariai ). Įstaigai maisto produktai tiekiami kokybiški ir  kasdien. Vaikų dešimtadienio valgiaraštį sudaro ir jį suderina su miesto Visuomenės sveikatos centru įstaigoje dirbanti visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Lolita Jurgutavičienė, turinti specialiosios praktikos slaugytojo licenciją  ir 23 metų darbo stažą šioje įstaigoje.

MAITINIMO GRAFIKAS
VAIKŲ MAITINIMAS

VAIKŲ IR MOKINIŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠAS
LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 75:2016 „IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMŲ VYKDYMO BENDRIEJI SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI“
MAITINIMO ORGANIZAVIMO IKIMOKYKLINIO UGDYMO, BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE IR VAIKŲ SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠAS
VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

Šiaulių lopšelis-darželis „Ežerėlis“
Įstaigos kodas  290526190
A. s. LT687180000001130954
AB Šiaulių bankas, kodas 71800

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Direktorė – Rita Daubarienė

Ežero g. 70, LT-74244 Šiauliai
Tel. (8-41) 523 827
El. p. darzelis@ezerelis-siauliai.lt

2019 © Šiaulių l-d „Ežerėlis“
NEĮGALIESIEMS