Teikiama pagalba

Parama ir pagalba vaikui ir šeimai

Vaiko teisių garantavimas. Siekiame, kad  mūsų lopšelyje-darželyje Vaikas būtų:

  • mylimas ir gerbiamas;
  • suprastas;
  • savarankiškas;
  • neišskirtas iš kitų dėl individualių savybių ar socialinių poreikių;
  • išklausytas;
  • visapusiškai ugdomas.

Vaikams, turintiems kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimus, teikiama logopedo pagalba du, tris kartus per savaitę. Logopedines pratybas veda  logopedė metodininkė  Eglė Kovėrienė. Jos darbo laikas: pirmadienis –  8.00-17.30 val., antradienis – 8.00-12.00 val., trečiadienis – 8.00-11.00 val., ketvirtadienis –  8.00-12.00 val., penktadienis –  8.00-15.00 val. Teikdama pagalbą  specialiųjų poreikių vaikams, logopedė individualizuoja veiklą, atsižvelgdama į kiekvieno vaiko charakterio savitumą, gebėjimą suprasti užduotį, išlaikyti dėmesį, priimti teikiamą pagalbą. Mokydama taisyklingai kalbėti, Eglė naudoja netradicinius žaidybinius elementus, kurie padeda vaikams atsipalaiduoti ir nejausti mokymosi įtampos. Logopedė konsultuoja tėvus savo darbo laiku, taip pat galite rašyti ir klausti el. paštu: pagalbavaikui@ezerelis-siauliai.lt

Neformaliojo ugdymo mokytoja vaikų muzikiniam ugdymui organizuoja vaikų muzikinį ugdymą, individualizuoja ir diferencijuoja ugdymą pagal vaikų gebėjimus ir amžių, bendradarbiauja su grupių pedagogais, dalyvauja vykdomuose grupių projektuose, organizuoja įvairius renginius ir šventes, rengia vaikus dalyvauti įvairiuose koncertuose, konkursuose.  Dijana Grigalienė organizuoja muzikinius užsiėmimus vaikams 2 kartus per savaitę muzikos salėje. Jų metu vaikai tenkina grojimo muzikos instrumentais, vaidybos, muzikos klausymosi, muzikinės kūrybos, šokių elementų ratelių, dainavimo poreikius.

 

2012 m. rugsėjo 1 d. sudaryta lopšelyje-darželyje  VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Lopšelio-darželio vaiko gerovės komisijos paskirtisorganizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, kurti saugią ir palankią vaiko ugdymui aplinką, pritaikyti švietimo programas vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių ir kt. Komisijos kompetencijoje – nagrinėti nesėkmingo ugdymosi, vaikų nenoro ar baimės eiti į darželį priežastis ir imtis konkrečių veiksmų, kurie padėtų išspręsti šias problemas. Jos pareiga – analizuoti elgesio taisyklių pažeidimus, smurto, patyčių, žalingų įpročių atvejus ir padėti auklėtojams. Komisijos nariai taip pat spręs įvairias auklėtojų ir vaikų santykių problemas, patars tėvams.

Ištikus netikėtam ar pavojingam įvykiui įstaigoje, komisijos nariai organizuos krizės valdymo priemones, apie tai teiks informaciją mokyklos bendruomenei, atitinkamoms tarnyboms ir visuomenei.

Socialinius emocinius, gyvenimo įgūdžius vaikams, bendradarbiaujant su vaiko tėvais (globėjais), pedagogais, padeda ugdytis vyresnioji socialinė pedagogė Jolanta Rimienė. Jos darbo laikas II -7.30-11.30, III- 12.30-17.30. Socialinė pedagogė konsultuoja tėvus (globėjus), pedagogus socialinės pedagoginės pagalbos vaikui teikimo klausimais, numato pagalbos teikimo būdus bei formas, inicijuoja ir įgyvendina kartu su įstaigos Vaiko gerovės komisija socialinio ugdymo projektus, ugdant vaikų gyvenimo įgūdžius.

Pedagogai ir vadovai  individualiai konsultuoja tėvus  apie  teikiamas  vaikui  ugdymo ir socialines (maitinimo organizavimas, dienos rėžimas ir kt.) paslaugas.

Šiaulių lopšelis-darželis „Ežerėlis“
Įstaigos kodas  290526190
A. s. LT687180000001130954
AB Šiaulių bankas, kodas 71800

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Direktorė – Rita Daubarienė

Ežero g. 70, LT-74244 Šiauliai
Tel. (8-41) 523 827
El. p. darzelis@ezerelis-siauliai.lt

2019 © Šiaulių l-d „Ežerėlis“
NEĮGALIESIEMS