Pasiekimai

  • Šiaulių miesto Kūno kultūros mokyklos padėka už aktyvų dalyvavimą II Šiaulių miesto ikimokyklinių įstaigų sporto žaidynėseMažasis olimpietis. Užimta pirmoji vieta.Šiaulių Jaunųjų gamtininkų stoties padėkos raštas už dalyvavimą Šiaulių miesto ikimokyklinių ugdymo įstaigų konkurse Medžio šventė (2004-12-03).
  • Šiaulių miesto savivaldybės švietimo skyriaus padėka už kūrybingą, prasmingą veiklą, rūpestį mažiausiais šiauliečiais, nuolatinę inovacijų paieška (2001-02-09).
  • Šiaulių miesto A. Sireikos krepšinio akademijos organizuotame ikimokyklinio amžiaus vaikų krepšinio turnyre mūsų ugdytinių komanda iškovojo garbingą antrąją vietą (2014-05-14).
  • 2012 m. balandžio mėnesį  dalyvauta Lietuvos vaikų ir jaunimo centro Visuotinio veiksmo savaitės iniciatyvų konkurse Laimingiausia diena darželyje.  Įgyvendintas trjų pedagogų komandos projektas Praverkim langelį į pasakų šalį ir laimėtas prizas.
  • Socialinių kompetencijų ugdymas

       Dalyvaujame miesto ir respublikiniuose piešinių konkursuose, kuriuose esame ne kartą teigiamai įvertinti (gautos padėkos, prizai, dovanėlės vaikams).

      Vaikų pasiekimų vertinimas. Lopšelyje-darželyje ikimokyklinio amžiaus vaikų pažanga ir pasiekimai nuo 2013 metų fiksuojami ir vertinami pagal Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašą. Pedagogai periodiškai nustato, kuriame pasiekimų žingsnyje yra vaikas palygindami jo kalbos, bendravimo, elgesio situacijas, kūrybos darbelius su pasiekimų žingsnių aprašymais, esančiais Pasiekimų apraše visose 18-oje sričių. Taip pedagogas išsiaiškina vaiko patirtį, gebėjimus ir numato tolesnio ugdymosi poreikius.

      Priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimai vertinami du kartus per metus. Kiekvienas vaikas turi savo pasiekimų aplanką.

     Su vaikų nustatytais gebėjimais ir pažanga  tėvai supažindinami individualiai. 

Kalėdinių eglučių puošimo akcija

Padėka – Aš laimingas

Padėka Žiemos akimirkos

Krepšinio turnyras-2015

Padėka lopšelio-darželio Ežerėlis bendruomenei

Futboliuko Sertifikatas

ŠIAULIAI CITY 2017 FOOTBALL CUP

PADĖKA

PADĖKA

DIPLOMAS

PADĖKA

PADĖKA

PADĖKA

PADĖKA

PADĖKA

 

Šiaulių lopšelis-darželis „Ežerėlis“
Įstaigos kodas  290526190
A. s. LT687180000001130954
AB Šiaulių bankas, kodas 71800

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Direktorė – Rita Daubarienė

Ežero g. 70, LT-74244 Šiauliai
Tel. (8-41) 523 827
El. p. darzelis@ezerelis-siauliai.lt

2018 © Šiaulių l-d „Ežerėlis“
NEĮGALIESIEMS