Informacija tėveliams, kurių vaikai lankys darželį vasaros laikotarpiu

Lopšelis-darželis „Ežerėlis“ šią vasarą dirba. Darbas vasaros laikotarpiu organizuojamas pagal Šiaulių miesto savivaldybės lopšelių-darželių darbo vasaros laikotarpiu tvarkos aprašą, patvirtintą Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. A-699. Šiame tvarkos apraše teigiama, kad:
– tėvai (globėjai) dėl vaiko lankymo lopšelį-darželį vasaros laikotarpiu,  lopšelio – darželio direktoriui pateikia prašymą (žr. „Paslaugos“ – „Darbas vasarą“);
– dėl prašyme nurodytos lopšelio-darželio lankymo vasaros laikotarpiu datos pakeitimo, tėvai (globėjai) turi raštu informuoti iki einamojo mėnesio 25 d.;
– lopšelio-darželio direktorius, atsiradus papildomam poreikiui ir esant laisvoms vietoms jau suformuotose grupėse, gali tenkinti tėvų (globėjų) prašymus po einamųjų metų gegužės 20 d.;
– tėvų (globėjų), turinčių įsiskolinimų už vaiko išlaikymą įstaigoje, prašymai dėl vaiko lankymo lopšelį-darželį vasaros laikotarpiu netenkinami.;
– grupės vasaros laikotarpiu formuojamos naujai ar sumažėjus vaikų skaičiui performuojamos, todėl vaikas gali būti perkeliamas į kitą grupę;
– grupės formuojamos iš to paties arba skirtingo amžiaus vaikų, užtikrinant vaiko dienos ir ugdymo režimo fiziologinius ir amžiaus ypatumus, nepažeidžiant Lietuvos higienos normos reikalavimų.

Šiaulių lopšelis-darželis „Ežerėlis“
Įstaigos kodas  290526190
A. s. LT687180000001130954
AB Šiaulių bankas, kodas 71800

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Direktorė – Rita Daubarienė

Ežero g. 70, LT-74244 Šiauliai
Tel. (8-41) 523 827
El. p. darzelis@ezerelis-siauliai.lt

2019 © Šiaulių l-d „Ežerėlis“
NEĮGALIESIEMS