Finansinė ataskaitos

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2018 M . III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ _

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2018 09 30(1)

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE BIUDŽETO ATASKAITŲ RINKINIO 2018 09 30 D_

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2018 M. RUGSĖJO 30 D. ATASKAITA

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ 2018 M. RUGSĖJO 30D. ATASKAITA

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2018 M . II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2018 06 30(1)

MOKĖTINŲ-GAUTINŲ SUMŲ ATASKAITA Forma Nr. 4 (2018 06 30)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA Forma Nr. 2 (2018 06 30)

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE BIUDŽETO ATASKAITŲ RINKINIO 2018 06 30

D.FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS (2018 03 31)

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2018 M . I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ ATASKAITA Forma Nr. 4 ( 2018 03 31)

BIUDŽETO VYKDYMO SĄMATOS ATASKAITA Forma Nr. 2 (2018 03 31)

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE BIUDŽETO ATASKAITŲ RINKINIO (2018 03 31).

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 M. METINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINI

2017 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 M . III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ

Finansinių ataskaitų rinkinys  2017 09 30

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE BIUDŽETO ATASKAITŲ RINKINIO 2017 09 30

DEBITORIŲ IR KREDITORIŲ SĄRAŠAS (2017 09 30)

Forma Nr.  1 (2017-09-30)

Forma Nr. 4 (2017-09-30)

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE BIUDŽETO ATASKAITŲ RINKINIO 2017-06-30

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 M . II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ

Finansinių ataskaitų rinkinys 2017 06 30

DEBITORIŲ IR KREDITORIŲ SĄRAŠAS 2017-06-30

Forma Nr. 2 (30 lėšos 2017-06-30)

Forma Nr. 2 (33 lėšos 2017-06-30)

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 M . I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ

Finansinių atasakitų rinkinys 2017-03-31

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE BIUDŽETO ATASKAITŲ RINKINIO 2017-03-31

DEBITORIŲ IR KREDITORIŲ SĄRAŠAS 2017-03-31

Forma Nr 1 (30 lėšos 2017-03-31)

Forma Nr 1 (33 lėšos 2017-03-31)

Aiškinamasis raštas prie 2016 m. metinio finansinių ataskaitų rinkinio

2016 metų finansinių ataskaitų rinkinys

Aiškinamasis raštas prie biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio 2016 12 31

Forma Nr. 1 (2016-12-31)

Forma Nr.1 (2016-12-31)

Debitorių ir kreditorių sąrašas (2016 12 31)

Aiškinamasis raštas prie biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio 2016-09-30

Forma Nr. 1 (2016 09 30)

Forma Nr. 2 (2016 09 30)

Forma Nr. 3 (2016 09 30)

Forma Nr 4 (2016 09 30)

Aiškinamasis raštas prie biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio 2016-06-30

Forma Nr.  1 (2016 06 30)

Forma Nr. 2 (2016 06 30)

Forma Nr. 3 (2016 06 30)

Forma Nr. 4 (2016 06 30)

Aiškinamasis raštas prie biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio  2016-03-31

Forma Nr. 1 (2016 03 31)

Forma Nr. 2 (2016 03 31)

Forma Nr. 3 (2016 03 31)

Forma Nr. 4 (2016 03 31)

 

 

 

Šiaulių lopšelis-darželis „Ežerėlis“
Įstaigos kodas  290526190
A. s. LT687180000001130954
AB Šiaulių bankas, kodas 71800

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Direktorė – Rita Daubarienė

Ežero g. 70, LT-74244 Šiauliai
Tel. (8-41) 523 827
El. p. darzelis@ezerelis-siauliai.lt

2019 © Šiaulių l-d „Ežerėlis“
NEĮGALIESIEMS