Darbo laikas ir darbuotojai

 

 

Direktorė Rita Daubarienė, vadybos ir verslo administravimo magistrė, II vadybos kvalifikacinė kategorija
Gyvenimo aprašymas
Direktoriaus pareigybės aprašymas
2019 metų veiklos užduotys, rezultatai ir rodikliai

Telefono nr. (8-41) 523 827
El. p. rita.daubariene@ezerelis-siauliai.lt

 

 

Administracijos darbo laikas:
Pirmadieniais-ketvirtadieniais- 8.00–17.00
-Penktadieniais- 8.00–15.45
-Pietų pertrauka- 12.00–12.45

Grupių darbo laikas:
Pirmadieniais-penktadieniais:
6.45-17.45
7.30-17.30
7.30-18.00

Administracijos darbuotojai ir pedagogai:

Darbuotojo vardas, pavardė Pareigos Kvalifikacija
Regina Kryževičienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui II vadybos, vadybos ekspertė
Lolita Jurgutavičienė Maitinimo paslaugų administratorė
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas
Regina Baužienė Vyriausioji buhalterė
Gražina Šorochovienė Apskaitininkė
 
Lidija Fabijanskienė Ūkio dalies vedėja
Lina Verbickienė Ūkvedė
Dalia Bruknienė Administracijos sekretorė
 
Algimantas Jasinauskas Kompiuterių technikas
Eglė Kovėrienė Logopedė
Logopedė metodininkė
Nijolė Jarušienė Auklėtoja, priešmokyklinio ugdymo pedagogė
Ikimokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja
Audronė Buškuvienė Auklėtoja  Ikimokyklinio ugdymo  auklėtoja metodininkė
Eivyda Kučinskienė Auklėtoja Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė
Almina Viesulienė Auklėtoja Ikimokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja
Aušra Ignatavičienė Auklėtoja
 Ikimokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja
Dijana Grigalienė Meninio ugdymo mokytoja  Muzikos mokytoja
Simona Vileikienė Auklėtoja Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
Rūta Gedvilienė Auklėtoja
Ikimokyklinio ugdymo vyresnioji  auklėtoja, edukologijos magistrė
Vitalija Norkienė Auklėtoja Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
Rita Urbonienė Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė
Odeta Giedrimaitė
Auklėtoja
Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
Raimonda Jašmontienė Auklėtoja Ikimokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja
Dovilė Kantauskaitė
Auklėtoja
Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
Ruslanas Muravskis
Auklėtojas
 Mokytojas
Kristina Sorokaitė Auklėtoja  Mokytoja
Rasa Mickuvienė Auklėtoja  Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
Ligita Bairamova Auklėtoja
Justina Lukoševičienė Socialinė pedagogė  Socialinė pedagogė
Ingrida Daunienė Vyriausioji virėja
Genė Musneckienė Virėja
Nijolė Karpavičienė Pagalbinė virtuvės darbininkė
Aurelija Jankienė Valytoja
Henrikas Jarašūnas Darbininkas
Aidas Paukštys Kiemsargis

 

Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas
Priešmokyklinio ugdymo pedagogo pareigybės aprašymas
Auklėtojo pareigybės aprašymas
Logopedo pareigybės aprašymas
Socialinio pedagogo pareigybės aprašymas
Ikimokyklinio ugdymo meninio ugdymo mokytojo aprašymas
Vyriausiojo buhalterio pareigybės aprašymas
Apskaitininko pareigybės aprašymas
Maitinimo paslaugų administratoriaus pareigybės aprašymas
Ūkio dalies vedėjo pareigybės aprašymas
Ūkvedžio pareigybės aprašymas
Administracijos sekretoriaus pareigybės aprašymas
Kompiuteriu techniko pareigybės aprašymas
Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto pareigybės aprašymas

Virėjo pareigybės aprašymas
Pagalbinio virtuvės darbininko pareigybės aprašymas
Valytojo pareigybės aprašymas
Darbininko pareigybės aprašymas
Kiemsargio pareigybės aprašymas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šiaulių lopšelis-darželis „Ežerėlis“
Įstaigos kodas  290526190
A. s. LT687180000001130954
AB Šiaulių bankas, kodas 71800

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Direktorė – Rita Daubarienė

Ežero g. 70, LT-74244 Šiauliai
Tel. (8-41) 523 827
El. p. darzelis@ezerelis-siauliai.lt

2019 © Šiaulių l-d „Ežerėlis“
NEĮGALIESIEMS