Darbo laikas ir darbuotojai

 

 

 

Direktorė Rita Daubarienė
Gyvenimo aprašymas
Direktoriaus pareigybės aprašymas
2019 metų veiklos užduotys, rezultatai ir rodikliai

Telefono nr. (8-41) 523 827
El. p. rita.daubariene@ezerelis-siauliai.lt

 

 

Administracijos darbo laikas:
Pirmadieniais-ketvirtadieniais- 8.00–17.00
-Penktadieniais- 8.00–15.45
-Pietų pertrauka- 12.00–12.45

Grupių darbo laikas:
Pirmadieniais-penktadieniais:
6.45-17.45
7.30-17.30
7.30-18.00

Administracijos darbuotojai ir pedagogai:

Darbuotojo vardas, pavardė Pareigos Kvalifikacija
Regina Kryževičienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui II vadybos, vadybos eksperto
Lolita Jurgutavičienė Maisto paslaugų administratorė
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas
Bendruomenės slaugytojo
Regina Baužienė Vyriausioji buhalterė
Gražina Šorochovienė Apskaitininkė
 
Lidija Fabijanskienė Ūkio dalies vedėja
Lina Verbickienė Ūkvedė
Dalia Bruknienė Administracijos sekretorė
 
Algimantas Jasinauskas Kompiuterių technikas
Eglė Kovėrienė Logopedė
Logopedo metodininko
Nijolė Jarušienė Auklėtoja
Ikimokyklinio ugdymo vyresniojo auklėtojo
Audronė Buškuvienė Auklėtoja  Ikimokyklinio ugdymo vyresniojo auklėtojo
Eivyda Kučinskienė Auklėtoja Auklėtojo metodininko
Almina Viesulienė Auklėtoja Ikimokyklinio ugdymo vyresniojo auklėtojo
Aušra Ignatavičienė Auklėtoja
 Ikimokyklinio ugdymo vyresniojo auklėtojo
Dijana Grigalienė Ikimokyklinio ugdymo meninio ugdymo mokytoja  Muzikos mokytojo
Simona Vileikienė Auklėtoja Mokytojo
Rūta Gedvilienė Auklėtoja
Ikimokyklinio ugdymo vyresniojo  auklėtojo, edukologijos magistras
Laima Obrikienė Auklėtoja
Ikimokyklinio ugdymo auklėtojo
Rita Urbonienė Priešmokyklinio ugdymo  pedagogė
Auklėtoja
Vyresniojo mokytojo
Odeta Giedrimaitė
Auklėtoja
Ikimokyklinio ugdymo auklėtojo
Laura Zinkevičienė Auklėtoja
Ikimokyklinio ugdymo vyresniojo auklėtojo
Raimonda Jašmontienė Auklėtoja
Ikimokyklinio ugdymo vyresniojo auklėtojo
Dovilė Kantauskaitė
Auklėtoja
Ikimokyklinio ugdymo auklėtojo
Ruslanas Muravskis
Auklėtojas
 Mokytojo
Kristina Sorokaitė Auklėtoja
Rasa Mickuvienė Auklėtoja
Justina Lukoševičienė Socialinė pedagogė

 

Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas
Priešmokyklinio ugdymo pedagogo pareigybės aprašymas
Auklėtojo pareigybės aprašymas
Logopedo pareigybės aprašymas
Socialinio pedagogo pareigybės aprašymas
Ikimokyklinio ugdymo meninio ugdymo mokytojo aprašymas
Vyriausiojo buhalterio pareigybės aprašymas
Apskaitininko pareigybės aprašymas
Maitinimo paslaugų administratoriaus pareigybės aprašymas
Ūkio dalies vedėjo pareigybės aprašymas
Ūkvedžio pareigybės aprašymas
Administracijos sekretoriaus pareigybės aprašymas
Kompiuteriu techniko pareigybės aprašymas
Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto pareigybės aprašymas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šiaulių lopšelis-darželis „Ežerėlis“
Įstaigos kodas  290526190
A. s. LT687180000001130954
AB Šiaulių bankas, kodas 71800

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Direktorė – Rita Daubarienė

Ežero g. 70, LT-74244 Šiauliai
Tel. (8-41) 523 827
El. p. darzelis@ezerelis-siauliai.lt

2019 © Šiaulių l-d „Ežerėlis“
NEĮGALIESIEMS